Cookie pravidla

pro webovou stránku www.partnerskesladeni.cz provozovanou společností Fine Life s. r. o., IČ: 29133262

Co jsou cookies

Cookies jsou drobné textové soubory, vytvořené webovými stránkami, a jsou ukládány na zařízení návštěvníků webových stránek pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při opakovaném návratu na webové stránky pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery.

S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Jedná se pouze o údaje o užívání konkrétní webové stránky nikoli o užívání ostatních stránek, procházených uživatelem. Informace obsažené v souborech cookies jsou anonymní, neobsahují žádné citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby.

Pokud by některá z námi využívaných služeb zpracovávala osobní údaje v cookies, potřebovali bychom k tomu Váš souhlas, o který bychom vás vyžádali.

Cookies využívá většina webových stránek, které navštěvujete.

Cookies a jejich dělení

Cookies se dělí dle doby, po kterou jsou ukládány, na dlouhodobé a krátkodobé.

  • Krátkodobé jsou vymazány z vašeho zařízení poté, co zavřete prohlížeč webových stránek.
  • Dlouhodobé jsou ve vašem zařízení uchovávány a k vymazání dojde až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

Dále se dělí dle strany, která cookies využívá, na cookies  první strany a na cookies třetích stran.

  • Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
  • Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě a remarketingu.

Další z možných dělení je dle využití na marketingové, preferenční, analytické (statistické) a nutné (tzv. technické).

  • Nutné (technické) cookies soubory jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek.
  • Preferenční slouží k ukládání uživatelských nastavení.
  • Analytické slouží pro analýzu návštěvnosti a počítání statistik návštěvnosti.
  • Marketingové k přípravě reklamních kampaní.

Jaké cookies používáme

Technické cookies – jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky www.partnerskesladeni.cz.

Google Analytics – jde o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

Toplist - jde o analytický nástroj vytvářející cookies krátkodobé třetích stran.

SmartLook - jde o analytický nástroj vytvářející cookies krátkodobé třetích stran.

K čemu jsou vaše cookies využívány

Vaše soubory cookies využíváme zejména pro analýzu návštěvnosti. Pomocí statistických dat, které nám tyto soubory poskytují a nástrojů třetích stran se snažíme optimalizovat funkčnost webových stránek a zvýšit jejich uživatelskou přívětivost.

Dále používáme marketingové cookies pro vytváření reklamních kampaní. Ty jsou prováděny pomocí PPC (platba za kliknutí) reklam. Při vytváření marketingových strategií je využíváno remarketingu. Remarketing je reklamní postup při kterém se reklama zobrazuje uživatelům, kteří již navštívili naše webové stránky.

Rozpoznání uživatelů, kteří navštívili naše stránky, je prováděno právě pomocí souborů cookies. Tento proces nerozkrývá anonymitu uživatelů ani nijak neidentifikuje jejich totožnost.

Jak je možné zakázat nebo omezit užívání cookies

Ve vašem prohlížeči můžete spravovat nastavení cookies. Vždy máte možnost uložené cookies smazat.

V závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po zavření prohlížeče. Nastavením užívání cookies ve vašem prohlížeči dáváte obecný souhlas s jejich užíváním.

Více informací o jednotlivých prohlížečích a způsobu práce s cookies najdete v dokumentaci vašeho prohlížeče.

Znění Pravidel cookies k 2. 12. 2018.